56°40'58.1"N 12°48'23.9"E
Kalender och händelser 2018
Tidpunkter för möten och andra aktiviteter som händer på klubben.

Klubbaktiviteter
2/6Landningsövning
5/5 och 8/9Städdag med kvällsaktivitet
Dag ej fastställtSpakasjälvdagar i maj och augusti
25/8Landningstävling
8/9Kräftskiva

Klubbmöten
15/3Årsmöte kl 18.30
29/11Höstmöte kl 18.30

Styrelsemöten
28/1, 25/2, 25/3, 29/4, 27/5, 1/7, 29/7, 26/8, 30/9, 28/10, 25/11, 16/12
Samtliga tillfällen kl 16.00Halmstad flygklubb på facebook

© Copyright 2016 Halmstad Flygklubb