56°40'58.1"N 12°48'23.9"E
Kalender och händelser 2017
Tidpunkter för möten och andra aktiviteter som händer på klubben.

Klubbaktiviteter
3/6Landningsövning
22/4 och 2/9Städdag med kvällsaktivitet
20/5 och 19/8Spakasjälvdagar
26/8Landningstävling
2/9Kräftskiva

Klubbmöten
30/3Årsmöte kl 19.00
30/11Höstmöte kl 19.00

Styrelsemöten
29/1, 26/2, 26/3, 30/4, 28/5, 2/7, 30/7, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 17/12
Samtliga tillfällen kl 16.00Halmstad flygklubb på facebook

© Copyright 2016 Halmstad Flygklubb