56°40'58.1"N 12°48'23.9"E
Medlemssidor
Glöm inte ställa in motorvärmaren när du bokar flygplan!

På Halmstad flygklubbs medlemsidor hittar du som medlem länkar olika klubbdokument och handböcker.

Under dokument finns:
Manualer flygplan Flygplans handböcker och manualer för flygplanens instrument
Klubbdokument Klubbhandbok med lokala flygregler mm (ska läsas av alla medlemmar)
Protokoll Protokoll från styrelse-, höst- och årsmöten

För att komma åt medlemssidorna krävs det att du har loggat in.
Efter inloggning hittar du även länk till motorvärmare
.


Logga in här!


Halmstad flygklubb på facebook

© Copyright 2016 Halmstad Flygklubb