56°40'58.1"N 12°48'23.9"E
Medlemsansökan

Här kan du ansöka om medlemskap i Halmstad flygklubb.

Som ordinariemedlem eller gästmedlem äger du rätt att hyra våra flygplan förutsatt att du har
gällande behörigheter i certifikatet och gjort en checkflygning med lärare eller CRI.

Jag förbinder mig att följa lokala reglelverk och föreskrifter utfärdade av Halmstad flygklubb,
flygplatsledningen, transportstyrelsen eller av myndighet som har med flygning att skaffa.
Vidare kommer jag erlägga vederbörliga avgifter till Halmstad flygklubb.
Här hittar du medlemsavgifter


Personuppgifter
*Namn: *Personnummer:
-
*Postadress:
*Postnr:
*Ort:
Tel bostad:
Tel arbete:
Mobil:
*e-post:


*Typ av medlemskap:
Elevmedlemskap för skolning
Ordinariemedlem
Gästmedlem (huvudmedlem i annan flygklubb)
Stödmedlem (ej flygande)
Huvudklubb (anges om gästmedlemskap önskas):


Uppgifter om flygning

Har certifikat typ/nr:
Har erhållit min flygutbildning vid:
Är inflygen på flygplan typ:
Har total motorflygtid:
Är/har varit medlem senast i flygklubb:
*Referens/kontaktuppgift till min flygklubb:


Halmstad flygklubb på facebook

© Copyright 2016 Halmstad Flygklubb