56°40'58.1"N 12°48'23.9"E
Flygpriser och avgifter

Priser flygplan f o m 2018-11-25


Maskin Grundskolning Privat Firma
SE-MEY990kr/h990kr/h990kr/h
SE-KFL1340kr/h1340kr/h1340kr/h
SE-KSM1440kr/h1440kr/h1440kr/h
För medlem tillkommer inga andra avgifter förutom din medlemsavgift!. För elever som skolar tillkommer läraraarvode detta betalas direkt till flygläraren.

Flygtiden debiteras efter airborne (från pådrag till landning).
Vid långtidslån är minimiuttaget 1 tim/vardag och 2 tim/lör-,sön- eller annan helgdag max bokning 10 dgr. För mer detaljer och kompletta bokningsregler se vår klubbhandbok, som du får du tillgång till som medlem.

Flygplanen har försäkringar som uppfyller kraven för flygning i Europa (se flygplanets försäkringshandlingar).
Flygplanen har landningskort för de flesta statliga och kommunala flygplatser i Sverige. För aktuell lista se Flygplatsavgifter för Swedavias flygplatser

Parkeringsavgift betalas av piloten, liksom alla avgifter som kan tillkomma utomlands.
Tankning utanför klubben betalas med kreditkort, sk bensin-carnet, eller kontant.
Bränsle till hemmabaspris ingår i timpriset. Högre pris liksom landningsavgifter etc. tillkommer.

Medlemsavgift
Ordinarie medlem 2500:-(KSAK Ingår)
Gästmedlem 1000:-(KSAK Ingår inte)
Stödmedlem 200:-

Hangarhyra
Gäst 100kr per dygn i mån av plats
Ordinariemedlem 1200kr per månad och platsHalmstad flygklubb på facebook

© Copyright 2016 Halmstad Flygklubb