56°40'58.1"N 12°48'23.9"E
Halmstad flygklubbs styrelse

Ordförande Fredrik Stegmark Tel: 070-390 49 48
Vice ordförande Ingmar Andersson Tel: 070-569 09 95
Sekreterare Carl Hultström Tel: 070-554 15 55
Kassör Anders Jangmalm Tel: 076-639 69 40
Ord. ledamot Johan Sverkersson Tel: 070-966 69 21
Medlemsregister Edvinas Vitkevicius Tel: 0762-099604
Motorflygchef Lennart Persson Tel: 070-835 55 59
Suppleant Bengt Laurell Tel: 070-518 71 30
Suppleant Jonas Karlberg Tel: 0704-712223
Skolchef / utbildningansvarig Roland Ratamaa Tel: 070-629 43 35
Teknisk chef Per-Åge Håkans Tel: 070-643 69 87
Revisorer Magnus Mjörnå, Björn Blommegård
Revisorsuppleant Thomas Wellsfält
Valberedning Tommy Broed, Jörgen Hansson, Leif Nilsson


Halmstad flygklubb på facebook

© Copyright 2016 Halmstad Flygklubb